text.skipToContent text.skipToNavigation
W ramach naszych nowych aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa prosimy o zresetowanie hasła
Metrology Asset Manager
ID: H00012562
Cena:  6 480,00 zł
Szybki Podgląd:  Co mogłaby zrobić Twoja firma z dostarczanymi w czasie rzeczywistym danymi o wydajności Twoich maszyn pomiarowych, dostępnymi w postaci scentralizowanego, przyjaznego dla użytkownika pulpitu nawigacyjnego? Możesz usprawnić alokację zasobów poprzez określenie, które ze stanowisk mają wolne moce pomiarowe oraz uzyskać wgląd w sposób wykorzystania Twoich systemów. Zdalny monitoring i powiadomienia w czasie rzeczywistym ułatwiają rozwiązywanie problemów na bieżąco, zapobiegają przestojom i zmniejszają koszty utrzymania urządzeń.

Metrology Asset Manager jest podzielony na cztery główne obszary z różnymi metrykami: Pulpit nawigacyjny (Asset Dashboard), Dziennik zdarzeń (Event Log), Wykorzystanie aktywów (Asset Utilization) oraz Ogólna efektywność sprzętu (Overall Equipment Effectiveness).

*Subskrypcje są ważne na jedno urządzenie na rok.
*Jeśli masz już konto Metrology Asset Manager, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Hexagon lub wyślij e-mail do Metrology Asset Manager Business Development
, aby kupić subskrypcje.