text.skipToContent text.skipToNavigation
Hexagons COVID-19 Support & Response | Official Statement

Select your country or region

Snadné použití vysoce kvalitní fotogrammetrie
 

V případě měření v dílenském prostředí je důležité používat jednoduchý proces, který je maximálně odolný vůči lidským chybám a rizikům hrozícím v průmyslovém prostředí. Systémy založené na principech digitální fotogrammetrické analýzy jsou přenosné nástroje pro 3D měření, které používají pro sběr dat digitální kameru s vysokým rozlišením. Díky tomu se používají velice snadno a jsou vhodné pro práci v dílenském prostředí

Jak proces fotogrammetrického měření funguje? Díl, který má být změřen, je potřeba nejprve označit referenčními značkami. Pokrytí skrytých bodů nebo prvků, jako jsou otvory nebo hrany, je zajištěno použitím vhodných adaptérů cílů. Díl se poté vyfotografuje z několika směrů.

Pořízené obrazy se zpracovávají buď simultánně se sběrem dat (online zpracování), nebo po sběru dat (offline zpracování) prostřednictvím specializovaného fotogrammetrického softwarového nástroje. Software dokáže automaticky vypočítat 3D souřadnice všech cílových bodů. Výpočet je založen na principu triangulace geometrického modelu a je plně automatizován. S pomocí softwaru využívajícího integrovaný postup simultánní kalibrace lze dosáhnout během procesu měření nejvyšších úrovní přesnosti.

Měřicí cíle jsou základní součástí fotogrammetrického měřicího systému. Mohou být také nezbytně důležité pro snímání náročných povrchů pomocí skenovacích systémů se strukturovaným světlem. Používají se pro signalizaci měřicích bodů a jsou k dispozici v různých velikostech a typech tak, aby vyhovovaly různým aplikacím.
 

  • Permanentní cíle (P): použitelné i při vysokých teplotách až do 150 °C.
  • Odnímatelné cíle (R): po dokončení měření je lze z dílu snadno odebrat.
  • Opakovaně použitelné cíle (U): lze je použít víckrát, vhodné pro snížení nákladů.
  • Magnetické cíle (M): snadná aplikace a odnímatelnost a také možnost opětovného použití na magnetických površích.

Náš e-shop nabízí měřicí cíle navržené speciálně pro fotogrammetrické systémy a 3D skenovací systémy se strukturovaným světlem od společnosti Hexagon, včetně předních produktů, jako jsou DPA  a StereoScan neo.